נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי גולדשמידט, אליעזר

גולדשמידט, אליעזר, ואריה מעוז. "הנדסה גנטית בצמחים – רקע מדעי והיבטים הלכתיים" ספר אסיא י, עמ' 175-190.