נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי רבל, מישל

רבל, מישל. "Reproduction by Cloning: a New Ethical Challenge" JME BOOK I, עמ' 174-190.
רבל, מישל. "רקע מדעי ודילמות מוסריות" שיבוט גנטי – מבט הלכתי (אסופת מאמרים), עמ' 12.