נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי רטיג, רעיה

רטיג, רעיה. "דברי ברכה – הועדה המארגנת של הכנס הראשון בנושא זקנה ביהדות" חוברת אסיא לו – הזקנה ביהדות, 1983, עמ' 6-8.