נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

באיסור השתלת לב וכבד מאדם לאדם

וולדנברג, אליעזר. "באיסור השתלת לב וכבד מאדם לאדם" חוברת אסיא מז-מח, תש"נ, עמ' 115-128.