נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

בעיות הקרישה והדמום ביילוד והשלכותיהם על בצוע המילה

אברהמוב, אילה. "בעיות הקרישה והדמום ביילוד והשלכותיהם על בצוע המילה" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 344-347.