נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

בענין מי שתורם לב או כבד להשתלה

בר-אילן, נפתלי. "בענין מי שתורם לב או כבד להשתלה" חוברת אסיא מז-מח, תש"נ, עמ' 131-141.