נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

דעת גדולי הפוסקים בחובת החיסון למניעת חצבת

, "דעת גדולי הפוסקים בחובת החיסון למניעת חצבת" חוברת אסיא קיא-קיב, תשע"ט, עמ' 88.