נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הגדרה הלכתית ואבחנה רפואית – מבוא לסוגיית ״בן שמונה״

הלפרין, מרדכי. "הגדרה הלכתית ואבחנה רפואית – מבוא לסוגיית ״בן שמונה״" חוברת אסיא מה-מו, תשמ"ט, עמ' 92-96.