נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

החובה להציל נפשות במשפט העברי ובפסיקה של בית המשפט העליון בישראל

בן-שלמה, אליעזר. "החובה להציל נפשות במשפט העברי ובפסיקה של בית המשפט העליון בישראל" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 67-75.