נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הימנעות מטפול רפואי מתוך ״צִדְקוּת״

בן-שלמה, אליעזר. "הימנעות מטפול רפואי מתוך ״צִדְקוּת״" חוברת אסיא מט-נ, תש"נ, עמ' 73-81.