נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

המשמעות ההלכתית של "מצוות הצלה מתמשכת" ודיני חזרה בשבת

, "המשמעות ההלכתית של "מצוות הצלה מתמשכת" ודיני חזרה בשבת" חוברת אסיא צג-צד, תשע''ד, עמ' 45-60.