נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הנחיות לצום י"ז בתמוז וט' באב תש"פ

הלפרין, מרדכי. "הנחיות לצום י"ז בתמוז וט' באב תש"פ" חוברת אסיא קיז-קיח, 2020, עמ' 98-99.