נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הקדמת קריאת שם הילוד החולה – תגובת המחבר להערות הרב דב בלר

הלפרין, מרדכי. "הקדמת קריאת שם הילוד החולה – תגובת המחבר להערות הרב דב בלר" חוברת אסיא לח, תשד"מ, עמ' 73-74.