נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הרדמה במילה – היבטים רפואיים והלכתיים

שטיינברג, אברהם. "הרדמה במילה – היבטים רפואיים והלכתיים" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 348-365.