נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הרדמה לצורך ביצוע הפלה מלאכותית – שו״ת

אברהם, אברהם. "הרדמה לצורך ביצוע הפלה מלאכותית – שו״ת" חוברת אסיא מז-מח, תש"נ, עמ' 40-50.