נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

השתלת אברים; דו"ח השתלות בישראל 2005-2009

שטינברג, אברהם. "השתלת אברים; דו"ח השתלות בישראל 2005-2009" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 3-4.

פרופ' אברהם שטיינברג

 השתלת אברים

 הגדרת המושג

השתלת איברים היא טכנולוגיה רפואית חדישה של החלפת איברים, חלקי איברים או רקמות, שהגיעו לאי-ספיקה סופנית – באיברים, חלקי איברים או רקמות תקינים.

האיבר המושתל יכול להיות מאותו אדם לעצמו[1], מאדם אחד לאדם אחר[2], מבעל חיים לבן אדם[3], או איברים מלאכותיים. איברים מושתלים יכולים להיות שלמים (כגון כליה, לב, כבד, וכד') או חלקיים (כגון שסתומי לב, עור, עצם, וכד').

איברים ורקמות טבעיים ברי-השתלה כיום הם: גפיים, דם וחלקי דם, כבד, כליות, לב, לבלב, חלקי מוח, מוח עצם, מעיים, עור, עצמות, קרנית העין, ריאות.

איברים או רקמות ברי השתלה מתורם חי הם: דם ומוצריו, מוח עצם, כליה, חלקי כבד וחלקי ריאה[4]. יתר האיברים הינם ברי השתלה רק ממת, בין אם מדובר במוות מוחי או במוות לבבי.

חלקי גוף מלאכותיים בשימוש כיום: מפרקים, שסתומי לב, תחליפי עור, תחליפי עצם, וכן כליה למלאכותית (דיאליזה), ומכונת לב-ריאות (לשימוש זמני בזמן ניתוח לב פתוח). לב מלאכותי נמצא בשלבי פיתוח ובשימוש מוגבל.

מבחינת השקפת ההלכה קיימות בעיות כלליות ועקרוניות המשותפות לכל האיברים המושתלים, ובעיות המיוחדות לאיברים מסוימים.

מקור: אנציקלופדיה הלכתית רפואית, כרך ג, עמ' 45-46 (2006)*

ניתוחי השתלה 2005-2009

מתוך דו"ח המרכז הלאומי להשתלות שהתפרסם בחורף 2010

האיבר 2005 2006 2007 2008 2009
כליה 83 87 59 85 83
כבד 44 49 33 49 48
לב 14 24 18 18 15
ריאות 34 45 34 51 45
כבד+כליה 2 3 1 2 3
לבלב + כליה 4 11 6 11 7
כבד+לבלב 1
לב+ריאות 2 1 2
לבלב  2 2
שתי כליות 1
לב+כליה 1 1
כבד+ריאה 1
כבד +מעי 1
split liver 2 1 2 1 3
השתלות כליה מתורם חי 67 54 68 56 69
השתלות כבד מתורם חי 5 5 6 2 4
ריאה  מתורם חי 1
תרומה מחו"ל 3
סה"כ 260 279 231 280 282

 

[1].   autograft

[2].   allograft

[3].   xenograft

.[4]    בעניין השתלת שערות – ראה בשו"ת אגרות משה חאו"ח סי' מ, אות יח.

*.   הערך "השתלת אברים" באנציקלופדיה הלכתית רפואית כולל את הנושאים הבאים: הגדרת המושג, רקע הסטורי, רקע מדעי, פרטי דינים, רקע אתי, רקע משפטי.
כרך ג  עמ' 41-184.