נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

חוק השתלת אברים, התשס״ח 2008

, מדינת ישראל. "חוק השתלת אברים, התשס״ח 2008" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 86-98.