נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

עדיפה תפילה בבית מלהיכנס בספקות של פיקוח נפש

אדלשטיין, גרשון. "עדיפה תפילה בבית מלהיכנס בספקות של פיקוח נפש" חוברת אסיא קיז-קיח, 2020, עמ' 51.

פורסם בכלי התקשורת