נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו, פרק ששי: הכליות ודרכי השתן

שטינברג, אברהם. "פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו, פרק ששי: הכליות ודרכי השתן" חוברת אסיא מ, תשמ"ה, עמ' 63-71.