נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קביעת רגע המוות והשתלת לב – כולל רשימה ביבליוגרפית הלכתית

שטינברג, אברהם. "קביעת רגע המוות והשתלת לב – כולל רשימה ביבליוגרפית הלכתית" חוברת אסיא מד, תשמ"ח, עמ' 56-77.