נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

שמירת דם טבורי – גילוי דעת הלכתי

, "שמירת דם טבורי – גילוי דעת הלכתי" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 114.