נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

תפילה לרופא מתוך ספר בגדי ישע לרבי צדוק הרופא

הלפרין, מרדכי. "תפילה לרופא מתוך ספר בגדי ישע לרבי צדוק הרופא" חוברת אסיא קיג-קיד, תשע"ט, עמ' 5-7.

רבי צדוק רופא*

תפילה לרופא
מתוך ספר בגדי ישע לרבי צדוק הרופא

מבוא מאת הרב מרדכי הלפרין

ר' חיים צדוק זאב וולף המכונה "רבי צדוק רופא", עלה לארץ מיאסי לפני כמאה ושבעים שנה עם בתו מרת חנה יהודית ובעלה ר' מרדכי שהיה אח"כ השו"ב של חברון[1].
רבי צדוק חבר את ספרו "בגדי ישע" – שמונה עשר פרקים של הדרכה לעבודת ה' בדרך החסידות, בסגנון השייך לדורות הראשונים של החסידות. שבעת הפרקים הראשונים של "בגדי ישע" נדפסו בירושלים בשנת תרמ"ח (1888) בהעלמת שם המחבר.
בידי המשפחה נשמרו גם כתב היד של שלושת הפרקים האחרונים של הספר, ושמונת הפרקים האמצעיים נחשבו כאבודים.
ממש לאחרונה נתגלה כתב היד השלם באוצר הספרים של האדמו"ר "כנסת מרדכי" מסדיגורה זצ"ל. כתב היד שנתגלה פוענח, עבר עריכה מחודשת של כל הספר בשלמותו, כולל התפילה לרופא, אותה חיבר רבי צדוק מנהמת לבו, והוצא לאור[2].
המהדורה החדשה כוללת, כאמור, גם את תפילת הרופא, תפילה מיוחדת הכוללת בקשות אישיות ייחודיות של ר' צדוק רופא[3].
*    ר' חיים צדוק זאב וולף הרופא.

  1. חוה, נכדתו של רבי צדוק רופא, נמנתה עם בעלה ר' אליעזר על חסידי חב"ד בחברון, ונכדהּ של חוה, הרב ישראל איסר קלונסקי, הוא הרב של גבעת מרדכי (ירושלים) ביובל האחרון.
  2. בגדי ישע, מו"ל: מכון כנסת מרדכי סאדיגורה, והוצאת "נתיבה ואור", ירושלים,
    כסלו תשע"ט. טל. 02-6786344.
  3. על תפילות רופאים במהלך הדורות, ראה:

      א. פרופ' אברהם שטינברג, אנציקלופדיה הלכתית רפואית (ירושלים, תשס"ו). ערך רופא, נספח ב, שבועות רופאים, 129-110.
  ב. פרופ' אברהם שטינברג, תפילות ושבועות של חולים ורופאים, ספר אסיא א, 259-248 (תשל"ט).
      ג. ד"ר סודי נמיר, תפילת הרופא החוקר, אסיא עה-עו, 5-6 (תשס"ה); ספר אסיא יד,
108-107 (תשע"ג).
      ד. פרופ' אברהם שטינברג, תפילה יומית ותפילה שבועית לרופא, אסיא עז-עח, 10-5           (תשס"ו); ספר אסיא יד, 101-106 (תשע"ג).