תפילה קצרה לרופא - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

תפילה קצרה לרופא

שטינברג, אברהם. "תפילה קצרה לרופא" ספר אסיא יד, תשע''ג, עמ' 101-102.

מידע ביבליוגרפי נוסף:

אסיא עז-עח, עמ' 5-6 (2006)

תפילה קצרה לרופא
חוברה בעזרת החונן לאדם דעת

לאומרה יום-יום

רבונו של עולם, המשגיח על כל בריותיך, המוחץ והרופא כל חי, אשר בי בחרת לשמור על חיי יצוריך ובריאותם, לכן לעשות רצונך ולקיים שליחותך בעולם חפצתי, והנני עתה למלא את שליחותי, אף כי ידעתי כי אתה הוא הרופא ולא אני.

אנא ה', גלגל על ידי זכויות לעולם, ואל תגלגל על ידי שום חובה בעולם, ואל תמציא לידי דבר רע, ולא יצא דבר מקולקל על ידי, ולא אהיה גרמא למיתתו של שום אדם בעולם, ולא נזק אפילו באיבר מאיבריו, לא בשוגג ולא במזיד.

רבונו של עולם, אנא תן בי את מידת הסבלנות להאזין למכאובי החולים והפצועים, לסבלם ולדאגתם, ותן בלבי שאראה מעלת כל חולה ולא חסרונו, שאכבד כל אדם באשר הוא אדם, ויהיו כל החולים שווים לפני, והיה שלומם ובריאותם בראש מעייני כל הימים.

רבונו של עולם, חזקני ואמצני ללמוד, לדעת ולהבין את עמקי סודות הרפואה מפי ספרים וסופרים, ותן בי כוח, זמן וחשק להוסיף בלי הרף על ידיעותי, למען אוכל להיות שלוחך הנאמן והמיומן לרפא את חולי בני האדם, ולעמוד לימין החולה במצוקתו בכל עת ובכל שעה.

אנא ה', אחת שאלתי מאתך, שתחזיק כוח זכרוני, וכשאלך לבקר איזה חולה, הזכירני מיד רפואתו הראויה לו, ויהי רצון מלפניך שתתנני לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי ושומעי, מלא את לב החולים אימון בי ושמיעה לעצתי, ויעשו החולים מה שאצווה להם לעשות למען רפואתם בגוף ובנפש.

רבונו של עולם, הצילני נא משנאה ותחרות, ולא אקנא באחרים, ולא תהיה קנאת אחרים עלי, אלא השכן ביני ובין רופאים אחרים אהבה, אחווה, שלום ורעות, ושלא אבוש ולא אכלם בפניהם.

ואתה ה' בוחן לבבות ויודע מחשבות, גלוי וידוע לפניך שכל רצוני וכוונתי לשמך הגדול והקדוש לעשות רצונך, על כן שמרני וטהר רעיוני למען לא אחטא לך, ועוזרני נא לרפאות את כולם רפואה שלמה, ותשמרני שלא אכשל ולא אסכן עצמי באחד מהם, כדכתיב: 'שומר מצוה לא ידע דבר רע'.

אנא ה', 'הקשיבה לקול שוועי מלכי ואלקי כי אליך אתפלל', עזרני חזקני אמצני והצליחני נא בתפקידי הגדול, כי בלעדי עזרתך לא יצליח האדם אף בקטון מעשיו. מלא את נפשי אהבה למקצועי וליצוריך, אל תתן לתאות הבצע, התהילה והכבוד להתערב במפעלי, כי אלה הם שונאי האמת ואהבת האדם, ונא אל יטעוני בתפקידי הגדול לגמול טוב עם יצוריך, 'בקראי ענני אלקי צדקי, בצר הרחבת לי חנני, ושמע תפילתי', אמן וכן יהי רצון.

מקור: אסיא עז-עח, עמ' 5-6 (2006)

 

 

 

Please follow and like us:
Pin Share

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן