נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

תרומת מח־עצם – הבטים הלכתיים

בר-אילן, נפתלי. "תרומת מח־עצם – הבטים הלכתיים" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 59-71.