נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

תשובות לשאלות בנושא איידס

נויברט, יהושע. "תשובות לשאלות בנושא איידס" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 376-383.