מספר מזהה: 7128

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

אימהות אם פונדקאית – שיטת הרב זלמן נחמיה גולדברג

שאלה:

מספר פעמים שמעתי ממך שר' זלמן נחמיה גולדברג סובר שבתרומת ביצית האמא המולידה היא האם .
האם יש את הדברים בכתב בשמו ?
כמדומני שאמרת לי שגם הרב ולדנברג זצ"ל כתב שהאמא המולידה היא האם  .
אודה לך באם תוכל לשלוח לי או להפנות אותי למקורות .
 

תשובה:

דעת הרב וולדינברג שהאם היולדת היא האם, מובאת בציץ אליעזר, חלק יט סימן מ. ראה בתחילת העמוד שבקישור
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14518&st=&pgnum=115
על דעת הגרז"נ, וסיעתו, ראה במאמרו של הרב יהושע בן מאיר
הפריית מבחנה – יחוס עובר הנולד לאם פונדקאית ולאם ביולוגית
ספר אסיא ח', עמ' 153-168 (1995); אסיא מא, עמ' 25-40 (1986), ובהערות 5-6 שם