מספר מזהה: 6413

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

אינהלציה בשבת

שאלה:

האם מותר לעשות אינהלציה בשבת?
האם יש בזה משום זורה?
ומה"ד בנידון הנ"ל עם אני משתשמש עם שעון שבת ומה"ד אם אני משתמש בלי שעון שבת?

בתודה מראש

תשובה:

א.  להלכה אין איסור זורה בפיזור נוזלים, למרות מה שפסק הרמ"א  סי' שי"ט סעיף י"ז, ראה במ"ב ובביאור הלכה שם.
ב.  לגבי הפעלת מכשיר האינהלציה אם אין שעון שבת מותר להפעיל את המכשיר בשינוי, כמו למשל, לחיצה בגב האצבע (בו דופקים על הדלת) במקום בכרית האצבע (בה לוחצים בדרך כלל על מקשי המחשב).
ג. כמו כן ראו מאמרו של הרב לוי יצחק היילפרין, שימוש במכשיר אדים בשבת, ספר אסיא ב', עמ' 266-269 (1981).