מספר מזהה: 1931

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

איסור כרת במדממת עקב היפרדות שליה

שאלה:

דיברנו אודות השאלה שמאן דהו העלה על "הפרדות השליה" ודמים הנובעים מכך הם בגדר "מכה באותו מקום," או שהם דמים מן המקור האוסרים, וכי יש על כך תשובה,להתיר, ממרן בעל ה"ציץ אליעזר"?!

אודה לך על מענה בכתב לשאלתי.

תשובה:

1.