מספר מזהה: 5786

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

אישפוז נגד רצונו של חולה במחלה פסיכיאטרית

שאלה:

האם ניתן לאשפז בן אדם כנגד רצונו שחולה במחלת נפש (סכיזופרניה למשל)?

תשובה:

א. על עצם השאלה הכרוכה בכפיית טיפול ראי במאמרו של הרב ד"ר הלפרין "התנגדות הורים לניתוח התינוק המסוכן" ספר אסיא ח' עמ' 19-31 ובמקורות המובאים שם.

ב. לגבי אישפוז בכפיה של חולי נפש: החוק במדינת ישראל מתיר אישפוז חולי נפש בכפיה רק אם מתקיימים כמה תנאים:

 בלא טיפול החולה מסכן את עצמו או את סביבתו. לא ניתן לבצע את הטיפול באופן אמבולטורי (בלא אישפוז) מסיבות רפואיות או מסיבות התלויות במאושפז.

בתנאים הללו אין מניעה הלכתית לבצע את האישפוז הכפוי, אך עניינית, כל מקרה צריך להבדק לגופו. זהו המצב המשפטי בארץ. אך לדעת רבים המצב זה טעון תיקון.

דוגמא: נערה אנורקסית קשה, הרי היא מסכנת מאד את חייה, אך לדעת כמה משפטנים היא איננה מוגדרת כחולת נפש. האם נגזר עליה למות ממחלתה האיומה, כאשר אפשר להצילה ממות, ולפעמים אפילו לרפא אותה?! על פי ההלכה די בתנאי השני, ולכן מותר וחובה להציל את הנערה המסכנה. גם את המצב החוקי בארץ ניתן לשפר על יד שינוי קל בחקיקה, שינוי שיכניס גם מצב של אנורקסיה לתוך הסל המשפטי המגדיר מחלת נפש.