מספר מזהה: 7540

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

אכילת מצה לאחר ניתוח בוושת

שאלה:

בה"י לכבוד הרה"ג שליט"א אחדשה"ט שלום וברכה תוך כדי לימוד תורתנו הקדושה הלכות ועיונים, התעוררה אצלנו שאלה, ואבקש ממעכ"ת ללמדנו בינה את הדרך אשר ילכון בה, ותורה היא וללמוד אני מבקש.

מצה מרוחה בפרי
זקן או חולה או בריא שעבר ניתוח הנחת טבעת על הוושת וקשה עליו בליעת המצה ומקפיד שלא לאכול מצה שרויה, ומצה השרויה במיץ טבעי גם קשה לו לבליעה, האם יכול הוא למרוח על המצה מעט פרי טרי כגון תאנה לא מיובשת, אבוקדו, קיווי, או בננה, כדי לבלוע ביתר קלות?

מחכה ומצפה לתשובתכם הרמה
בתודה ובברכת התורה
מרדכי יצחק אגסי
מחבר הספר בדרך המלך ואסורי המלך
ארצות הברית

תשובה:

תשובת הרב אשר שקאני:
כתב המשנה ברורה (סימן תסא ס"ק יז) זקן וחולה שקשה לו לאכול מצה יבשה מותר אפילו לכתחלה לשרות המצה במים. יעו"ש ובבביאור הלכה בד"ה יוצא, ומקורו בדברים מפורשים בספרי הראשונים. ונראה שגם מי שנהג בבית אבותיו להחמיר שלא לאכול מצה שרויה, יכול במקום חולי יכול להקל ע"י התרת נדרים. ושוב ראיתי שכן כתב בספר חוט שני (פסח עמ' קסא) שזקן או חולה שאינו יכול לאכול רק שרויה, במקום ביטול מצוה, יעשה התרת נדרים ויאכל מצה שרויה.