מספר מזהה: 7202

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

אם אין קישוי אלא לדעת, כיצד ייתכן שיש זיקפת לילה?

שאלה:

אם אין קישוי אלא לדעת, כיצד ייתכן שיש זיקפת לילה?
כלומר, אם ייתכן שיש הצטברות דם באבר, הגורמת לזיקפה בלתי מודעת – איך נסביר את הביטוי שאין קישוי אלא לדעת?
תודה רבה על התייחסותך

תשובה:

במצב של ערנות אין קישוי אלא לדעת.

על קישוי בעת השינה ראו:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nocturnal_penile_tumescence