מספר מזהה: 6621

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

אם פונדקאית גיורת

שאלה:

כבוד הרב שלום רב,
 
אני ובעלי חתמתנו על חוזה פונדקאות לפני כעשרה חודשים בערך, עם אם פונדקאית שעברה תהליך גיור לפני כ-12 שנה.
הרב של הוועדה לפונדקאות אישר את התהליך ומכאן הסקנו כי האם הפונדקאית הינה יהודייה ולכן לא צריכה להיות בעיה עם יהדות הילדים שיוולדו (אי"ה).
אך לאחרונה שמענו כי אישה שעברה תהליך גיור ואיננה מקפידה על שמירת כל המצוות לא נחשבת ליהודייה- האם עלינו לחשוש שתהיה בעיה עם יהדות הוולד?
האם הילדים ייחשבו כלא יהודים?
אנחנו ממש לקראת תהליך של שאיבת ביציות והחזרה (בשבוע הבא בע"ה) ובעלי מאוד חושש מהתהליך עם אותה אם פונדקאית, רק משום שעלה לו הספק ביהדותה, למרות שלפי כל המסמכים הינה יהודייה (ושוב, כך קבע גם רב הוועדה לנשיאת עוברים).
האם הרב בוועדה לפונדקאות היה צריך לבדוק את יהדותה בו בזמן שביקשה את האישור בוועדה? או שהאם היה יכול להסתפק במסמכים המוכיחים את יהדותה.
אינני יודעת אם זה רלוונטי, אך היא התגיירה בטרם הביאה את ילדה הראשון, וכשילדה, עשתה לבנה ברית מילה כהלכתה.
האם עלינו להמשיך בתהליך עימה? האם הילד שיוולד בע"ה יחשב ליהודי?
היינו שמחים ממש לקבל את דעתך בנושא.
 
תודה מראש,

תשובה:

אשה שהתגיירה כדת וכדין נשארת יהודייה גם אם לא שמרה אחר כך את כל המצוות, ואפילו אם נטשה חלילה את יהדותה. (יו"ד רסח, יב) לעומת זה, אשה שבשעת גירותה לא קבלה עליה מחוייבות לכל המצוות אין תוקף בגירות להרבה דעות. (ראו מאמרו של הרב דוד בס, "תוקפו של גיור בדיעבד – אם הגר אינו שומר כל המצוות", תחומין, כרך כג עמ' 186)
לכן, אם תהליך הגירות נעשה על ידי רב מוסמך ובקי, האשה בחזקת יהודייה לכל דבר, גם אם התברר אחר כך שלא מקפידה על כל המצוות, והוולד גם כן הוא יהודי.
בנוסף, יש מחלוקת גדולה בין פוסקי זמנינו לגבי ייחוס וולד פונדקאית, האם תלוי באמא הפונדקאית או באמא של הביצית. (ראה נשמת אברהם, אבן העזר סי' א, ס"ק ו:9, ובספרו של הרב ד"ר מרדכי הלפרין, "לשון חכמים מרפא – רפואה מציאות והלכה" עמ' 23-25) לכן, גם אם היה חשש כל שהוא לגבי הגיור, אפשר לצרף את דעת הפוסקים שהייחוס תלוי באם הביצית.

בברכה,
מאיר אורליאן