מספר מזהה: 1494

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

בדיקות בהריון בגיל מבוגר

שאלה:

רעייתי,בת 39, נמצאת בתחילת הריון(יש לנו ב"ה 4 ילדים בריאים).אנו רוצים לעשות בדיקת טרום לידה ומבקשים לדעת האם מבחינה הלכתית יש עדיפות לבדיקת סיסי שליה או בדיקת מי שפיר רגילה. מבחינת אשתי היא מעדיפה לבצע את בדיקת סיסי השליה, שכן היא מבוצעת בשלב הרבה יותר מוקדם בהריון (מקבלים גם תשובה יותר מהר) והיא מאד לחוצה מכל העניין והחששות הנלוות.מצד אחד אנו מבינים כי יש חשש יותר גדול להפלה מביצוע בדיקת סיסי שליה מאשר בבדיקת מי שפיר. מאידך, אם יהיה מקום להפסקת ההריון,ההפסקה מבוצעת בשלב הרבה יותר מוקדם מאשר לאחר בדיקת מי שפיר ואולי יש בכך יתרון.

נודה על קבלת הדרכה הלכתית בעניין.

תשובה:

מבחינה הלכתית עדיף לבצע דיקור מי שפיר על פני דיקור סיסי שליה עקב הסיכון הכפול (לפחות) בדיקור סיס שליה.

אבל אם מדובר בדיקור סיסי שליה לפני סוף שבוע 7 למנין הרופאים, כך שניתן לבצע הפסקת הריון לפני היום ה-40 מההפריה, אזי יש עדיפות הלכתית לדיקור סיסי שליה, לפי דעתו של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, שהתיר הפסקת הריון מטעמים של בריאות העובר, לפני היום ה-40.