מספר מזהה: 7214

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

בדיקות מקדימות בהמלצת רופאים

שאלה:

לכבוד מערכת המכון
שאלתי בענין המלצת הרופאים לערוך בדיקות מקדימות לגילוי מחלות,
האם הוא חובה, ממצות ונשמרתם, או בגדר המלצה בלבד.
הדברים נוגעים לי לכתיבת עבודה בנידון.
בתודה
י

תשובה:

כהתחלה ראה:

א.  את תשובת הגר"מ פיינשטין בשו"ת אגרות משה, על החובה להיבדק לפני הנישואין לנשאות של טאי-זקס (אגרות משה חו"מ ב, סט).
ב.  את מאמרו של פרופ' יחיאל בר אילן בדיקות סקר רפואיות – הלכה והשקפה , אסיא פה-פו, עמ' 12-30 (2009).

ואת המקורות המובאים בהם.