מספר מזהה: 6836

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

בדיקת אשה על ידי רופא גבר – יחס ההלכה

שאלה:

בס"ד

מעוניין לקרוא על ההתפתחות ( ההיסטורית) בפסיקה ההלכתית של היתר שרופא גבר יבדוק רפואית אישה אם כרופא משפחה והן כרופא גינקולוג
מראי מקומות לעיון יספיקו בהחלט
תודה

תשובה:

יש בנושא עשרות רבות של הפניות, בסדרת נשמת אברהם (תשס"ו). חלק ניכר מהם בנשמת אברהם חלק שני (יורה דעה, סימן קצה) ובחלק שלישי (אבן העזר) שם, סימן כא.
ניתן להיעזר במפתחות המפורטים של הסדרה ולהגיע למקורות נוספים.