מספר מזהה: 4640

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa -

בדיקת זרע

שאלה:

אני נשוי כמה חודשים ולא הצלחתי עדיין כלל וכלל להגיע למצב של "שפיכת זרע". לאחר שפניתי לרופא משפחה לבדיקות דם ואולטרא סאונד. לאחר מכן הגעתי לאורולוג, ולאחר בדיקה שלו שלא גילתה בעיה במבנה האנטומי, הוא הפנה אותי כעת לבדיקת זרע. הןא אמר שאולי אין לי זרע או שאולי זה לא יוצא אלא נסוג אחור. הוא אמר שאצטרך בבדיקה לאונן (מה שטרם עשיתי בחיי). מה עושים? זה אסור, לא?

תשובה:

הבעיה שתיארת ידועה ומצויה. ברוב המכריע של המקרים היא ניתנת לטיפול רפואי היכול להמשך בין שבועות לחודשים.

כדאי שתפנו למכון פוע"ה (פוריות על פי ההלכה) בירושלים לייעוץ ולהפניה.

הטלפון של מכון פוע"ה הוא: 1599505022 בשעות העבודה.

למכון פוע"ה יש נסיון מצויין בהפניות לגורמים מקצועיים בבעיות כשלכם.

בדיקת זרע

Posted By assiasup_admin On In כללי,פוריות | Comments Disabled

שאלה:

שלום לכבוד הרב, אנו מנסים בע'ה להיכנס להריון. כחלק מהוראות הרופא הופניתי לבדיקת זרע. מהי ההלכה בענין והאם יש בעיה עם זה?

תודה מראש

תשובה:

ככלל, רבים הפוסקים המתירים לבצע בדיקת זרע בתנאים הבאים:

א. הוכח שקיים ביוץ אצל האשה, ומועד הטבילה וקיום היחסים הוא לפני הביוץ.

ב. בוצעו שתי בדיקות PCT (בדיקות בהם בודקים את רירית צואר הרחם מספר שעות לאחר קיום יחסים), כשבדיקות אלה חייבות להתבצע לפני הסוף, אך קרוב מאד לביוץ (יום-יומיים) , במקרים אלו הפוסקים מתירים את עצם הבדיקה, כאשר יש מספר דרכים לקבלת זרע לבדיקת פוריות.

ראה נשמת אברהם, כרך ג' חלק אבן העזר סימן כג. הבחירה ביניהם חייבת להיות בהתיעצות עם רב פוסק מובהק.

ד. כדאי גם שתתקשרו לקבלת ייעוץ מעשי באופן אישי לרבי מכון פוע"ה טל' 02-651-5050 בשעות העבודה.

בדיקת זרע

Posted By assiasup_admin On In כללי | Comments Disabled

שאלה:

מאת כיפה מספר השאלה: 111607

אנו זוג לקראת סוף שנות ה-30, מעוניינים להקלט להריון(ראשון של שנינו) עשינו מספר בדיקות בסיסיות והכל בסדר-ב"ה. השלב הבא הוא : בדיקת זרע. בעלי אינו מעוניין לבצע זאת כי זה נוגד את ההלכה, מצד שני הרופאה לא יכולה להמשיך בבדיקות אם את תוצאות בדיקת הזרע. מה עלינו לעשות?

תשובה:

הפוסקים ממליצים לבצע (לפני בדיקת זרע) בדיקת PCT, שמשמעותה בדיקת ריר צואר הרחם זמן מסויים אחר קיום יחסים, כאשר הבדיקה הזו חייבת להתבצע קרוב למועד הביוץ אבל לפניו.

כדאי שתדברי עם הרופאה שלכם על אפשרות זו

בדיקת זרע

Posted By assiasup_admin On In כללי,פוריות | Comments Disabled

שאלה:


What is the halachic preferred way of having a test for sperm motility?

תשובה:

According to many Poskim the halachic preferred way is the use of a special condom for sperm collection.

For more details see Nishmat Avraham (Mesorah Publication Ltd., 2004) Vol. III, p.12

בדיקת זרע

Posted By assiasup_admin On In כללי,פוריות | Comments Disabled

שאלה:

הופנתי לבדיקת זרע, ע"י רופאה דתיה (שמתעסקת בתחום הפוריות). היא המליצה לי לעשות בדיקת זרע. היא נתנה לי הדרכה כיצד לעשות את הבדיקה (קונדום הלכתי או איסוף ואגינלי) השאלה היא האם יש מקום להקל בבדיקה כזאת ולעשותה בדרך אחרת?

תשובה:

יש מספר דרכים לקבלת זרע לבדיקת פוריות.

ראה נשמת אברהם, כרך ג' חלק אבן העזר סימן כג.

https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.EH.23.asp

הבחירה ביניהם חייבת להיות בהתיעצות עם רב פוסק מובהק.

בדיקת זרע

Posted By assiasup_admin On In כללי,פוריות | Comments Disabled

שאלה:

איך אפשר לעשות בדיקת זרע בצורה כשרה שמותרת על פי ההלכה?

תשובה:

כדי לקבל היתר לבצע בדיקת זרע חייבת להיות לכך אינדיקציה רפואית ברורה.

האם במקרה שלכם, יש אינדיקציה כזו? (שאלה זו יש לשאול את הרופא המטפל). בכל מקרה, מן הראוי לבצע לפחות פעמיים בדיקת PCT שיש לה ערך רק אם היא מתבצעת סמוך ולפני הביוץ.

בשלב זה ראוי לפנות לרב מורה הוראה מובהק שידריך את הזוג על הדרך הממולצת לביצוע הבדיקה. (יש כמה דרכים, ופוסקים שונים נותנים עדיפות לדרכים שונות).

בכל אופן, על איסור השחתת זרע כדאי להכיר את הנתונים הבאים:

א. איסור השחתת זרע מוגדר בשלחן ערוך (אבן העזר, סימן כג) כעוון חמור מכל עבירות שבתורה. בכל זאת קיימת מחלוקת ראשונים בשאלה האם האיסור הוא מן התורה או מדרבנן (שו"ת תורת חסד, ח"ב, מג. ראה עוד אנציקלופדיה תלמודית ערך "השחתת זרע").

ב. שלא במקרה, יש גם השלכות רגשיות רבות לאיסור השחתת זרע, כמו גם להלכות אחרות הקשורות בהתנהגויות סוטות היכולות להשפיע על המשכיות המין האנושי. לדוגמא: ראה ספר החינוך, מצוה רט, משרשי המצוה.

ג. גם בעלי תורת הנסתר עסקו בנושא בהרחבה (ראה: בית יוסף בבדק הבית, אבן העזר, ריש סי' כה, בשם הזוהר. וראה תורה שלמה (לגר"ר מנחם מנדל כשר), בראשית, לח, י, אות מה בהערות; שערי זהר (לג"ר ראובן מרגליות) על מסכת נדה, דף יג . וע "ע י' תא שמע, הנגלה שבנסתר עמ' 35, "שעניין זה חוזר בזוהר פעמים רבות ומודגש בעיקר בשמות ג ע"ב".), אך טרם הגעתי לידיעת ח"ן.

ד. לנושא הרגיש יש גם השלכות חינוכיות רבות. המחנכים יודעים כי פרק הזמן בחיי הנער המתבגר בו הוא קובע את התייחסותו לנושא, יכול להשפיע על כל מהלך חייו. משום כך פוסקי הדורות, כמו גם פוסקי זמננו, דנו בסוגיא זו בזהירות הראויה לה.

ה. לגופו של דיון, קיימת מחלוקת יסודית בין הראשונים מהו גדר איסור ההשחתה. שיטת בעלי התוספות במסכת סנהדרין (סנהדרין נט, ב, ד"ה והא) היא שאיסור השחתת זרע כלול בהלכות פריה ורביה. בין היתר כי עצם האיסור דוחף ומעודד לקיום מצוות פרו ורבו במסגרת קיום יחסי אישות בהיתר. וכן דעת ר"ת, יבמות יב, ד"ה שלש. לשיטה זו, הוצאת זרע לצורך קיום מצות פרו ורבו, לא תהיה בכלל האיסור.

ו. לעומתם, רבו ראשונים הסוברים שאיסור השחתת זרע איננו חלק ממצות פריה ורביה אלא הוא איסור עצמאי. זו שיטת הרמב"ן, הר"ן והרשב"א, נדה יג, א; תוס', יבמות יב, ד"ה שלש. לשיטתם ניתן לראות את המקור לאיסור בדברי הברייתא (נדה יג, ב) המציינת את איסור הניאוף כמקור לאיסור ההשחתה. ניאוף, כידוע, לא הותר אפילו לצורך פריה ורביה.

ז. הלכה למעשה נחלקו בדעתם שנים מגדולי הפוסקים של הדור האחרון, הגרי"ז גוסטמאן והגר"מ פיינשטיין זצ"ל. הרב ישראל זאב גוסטמאן, שעוד בצעירותו היה דיין חשוב בווילנא בבית דינו של ה"אחיעזר", פסק באופן חד משמעי בעקבות מו"ר ה"אחיעזר" שכל איסור השחתת זרע מקורו בביטול פריה ורביה (אחיעזר, חלק ג, סי' כד, אות ד, ע"פ דעת הערוך לנר ביבמות דע"ו, ומשמע שמסכים עמו מעיקר הדין). לדעתו, כשיש צורך בהוצאת זרע לצורך פריה ורביה, ההיתר הוא לכתחילה, לא רק בדיעבד, וכך הורה לי למעשה בחוה"מ פסח של שנת תשל"ח.

ח. לעומתו הג"ר משה פיינשטיין פסק בשו"ת אגרות משה אהע"ז, ח"א סי' ע; ח"ג, סי' יד, שאיסור הוצאת זרע באופן שאיננו קשור לגוף האישה, שייך לגדרי איסור הניאוף עם כל המשמעויות ההלכתיות הנובעות מכך.

בדיקת זרע

Posted By assiasup_admin On In כללי | Comments Disabled

שאלה:

– נא לא לפרסם המכתב


שלום רב,


אני רווק בן 25 שנשלח לבדיקת זרע עקב בעיות בשפיכת קרי לילה (השפיכה קורה פעם בכחודש לעומת פעם שהיה הרבה יותר תכוף וכן, כך נדמה לי, הצבע נהיה שקוף). כל זאת לאחר תאונה שעברתי.


אני מעוניין לדעת האם הדבר מותר, כיצד הדבר מותר ואילו בעיות קיימות בנושא הזה.


אשמח לשוחח עם בר סמכא בעניין לשם קבלת מידע כללי לגבי בדיקות כאלו אצל אנשים דתיים. אולי קיימות בדיקות אחרות וכו'.


אשמח לתשובה מהירה מכיוון שהעניין כבר בטיפול.


בתודה רבה מאוד!!!

מתן


-נא לא לפרסם המכתב!

תשובה:

לא ברורה לי האינדיקציה הרפואית לבדיקה.

ניתן להתקשר עמי בשעות הערב 22:00 – 24:00 בטלפון: 052-260-2349.

מרדכי הלפרין

בדיקת זרע

Posted By assiasup_admin On In כללי,פוריות | Comments Disabled

שאלה:

שלום רב!

אני ובעלי נשואים מזה שנה וחצי אלו נישואים של שנינו לבעלי יש ילדים מהנישואים הקודמים ולי לא .

אני שומרים מסורת אי לכך אנו שומרים טהרת משפחה , אנו רוצים לבצע בדיקת זרע ואנו רוצים אישור של רב.

חשוב לי להזכיר כי כל חודש שאיני מתעברת המצב בבית קצת עצוב.

אשמח לקבל תשובה דחופה.

בברכת כל טוב ובשורות טובות

תשובה:

כדי לקבל היתר לבצע בדיקת זרע חייבת להיות לכך אינדיקציה רפואית ברורה.

האם במקרה שלכם, יש אינדיקציה כזו? (שאלה זו יש לשאול את הרופא המטפל).

בכל מקרה, מן הראוי לבצע לפחות פעמיים בדיקת PCT שיש לה ערך רק אם היא מתבצעת סמוך ולפני הביוץ.

בדיקת זרע

Posted By assiasup_admin On In כללי,פוריות | Comments Disabled

שאלה:

באיזה מקרים מותרת בדיקת זרע?

תשובה:

ע"מ שנוכל לענות עלינו לדעת האם מדובר בשאלה מעשית או האם אתה מבקש הדרכה לכתיבת עבודה?

בדיקת זרע

Posted By assiasup_admin On In כללי,פוריות | Comments Disabled

שאלה:

שלום רב,

אשתי, שסבלה במשך שנים מווסת בלתי סדירה, קיבלה לאחרונה הפניה למרפאת פוריות, לשם קבלת משרי ביוץ.

לקראת הפניה למרפאה נאמר לנו כי קופת החולים לא תתחיל טיפול במשרי ביוץ קודם וידוא שהבעיה אכן אצל האשה ולא אצל הגבר; לפיכך, עלינו להביא למרפאה גם תוצאות בדיקת זרע שלי.

שאלתי: כיצד עליי לנהוג? המותר לי לתת זרע לבדיקה במצב כזה, והאם מותר גם באופן 'רגיל' של ה"ז בידיים?

תשובה:

הקדמה: תשובה זו איננה תחליף לקבלת פסק הלכה באופן אישי מרב פוסק.

א. ככלל, אם הטיפול במשרי ביוץ מוצדק רפואית, מותר ורצוי ע"פ ההלכה לבצע בדיקה של הגבר לפני הבדיקות הלא בנאליות באשה. (הכוונה לבדיקות שיש בהן סיכון כדוגמאת השראת ביוץ).

ב. סדר הבדיקה המומלץ הוא לבצע קודם כל בדיקת PCT לפחות פעמיים. ואם הבדיקה רומת על בעיה גברית – לבצע אח"כ גם בדיקת זרע רגילה.

ג. הוצאת הזרע לבדיקה רצוי שתתבצע ע"י שימוש בקונדום מיוחד לצורך בדיקה, בעת קיום יחסים, כמובן בזמן טהרה של האשה.

בדיקת זרע

Posted By assiasup_admin On In כללי,פוריות | Comments Disabled

שאלה:

שלום רב, אני גולשת בפורום "פוריות" בכיפה והיו שם דיונים על בדיקות זרע עיתויין, ודרך עשייתן. נשמעו שם דעות ששוללות/לא מבינות את הגישה הרבנית מדוע להמתין עם בדיקת זרע ולא לא לעשותה מיד, ואם לעשותה למה יש התעקשות תחילה דרך PCT, ואח"כ עם קונדום דרך ביאה, יחד עם קונדום מחורר, הטענה המרכזית היתה שכל מטרת הבדיקות/הוצאת הזרע מטרתו או לצורך ברור סיבת אי הפריון או בכדי לטפל בבעיית הפוריות, ואם כן מדוע אם מוצאים את הזרע באופן ידני יש בעיה-הרי זה לצורך-האם זה נקרא השחתת זרע אם בכל אופן נעשה באופן כזה?

נשמח מאוד לתשובה מהירה. כי כעת הדיון מאוד בוער בנושא, וכיוון שנכנסים לאתר בכיפה הרבה אנשים, ששאלות אלו נוגעות אליהם למעשה, ויכולים לפי התשובות להכריע את דרך פעולתם.

כתובת האתר המדובר:

http://www.kipa.co.il/community/all.asp?id=92

תשובה:

א. איסור השחתת זרע מוגדר בשלחן ערוך (אבן העזר, סימן כג) כעוון חמור מכל עבירות שבתורה. בכל זאת קיימת מחלוקת ראשונים בשאלה האם האיסור הוא מן התורה או מדרבנן (שו"ת תורת חסד, ח"ב, מג. ראה עוד אנציקלופדיה תלמודית ערך "השחתת זרע").

ב. שלא במקרה, יש גם השלכות רגשיות רבות לאיסור השחתת זרע, כמו גם להלכות אחרות הקשורות בהתנהגויות סוטות היכולות להשפיע על המשכיות המין האנושי. לדוגמא: ראה ספר החינוך, מצוה רט, משרשי המצוה.

ג. גם בעלי תורת הנסתר עסקו בנושא בהרחבה (ראה: בית יוסף בבדק הבית, אבן העזר, ריש סי' כה, בשם הזוהר. וראה תורה שלמה (לגר"ר מנחם מנדל כשר), בראשית, לח, י, אות מה בהערות; שערי זהר (לג"ר ראובן מרגליות) על מסכת נדה, דף יג . וע "ע י' תא שמע, הנגלה שבנסתר עמ' 35, "שעניין זה חוזר בזוהר פעמים רבות ומודגש בעיקר בשמות ג ע"ב".), אך טרם הגעתי לידיעת ח"ן.

ד. לנושא הרגיש יש גם השלכות חינוכיות רבות. המחנכים יודעים כי פרק הזמן בחיי הנער המתבגר בו הוא קובע את התייחסותו לנושא, יכול להשפיע על כל מהלך חייו. משום כך פוסקי הדורות, כמו גם פוסקי זמננו, דנו בסוגיא זו בזהירות הראויה לה.

ה. לגופו של דיון, קיימת מחלוקת יסודית בין הראשונים מהו גדר איסור ההשחתה. שיטת בעלי התוספות במסכת סנהדרין (סנהדרין נט, ב, ד"ה והא) היא שאיסור השחתת זרע כלול בהלכות פריה ורביה, וכן דעת ר"ת, יבמות יב, ד"ה שלש. לשיטה זו, הוצאת זרע לצורך קיום מצות פרו ורבו כבנדון דידן, לא תהיה בכלל האיסור.

ו. לעומתם, רבו ראשונים הסוברים שאיסור השחתת זרע איננו חלק ממצות פריה ורביה אלא הוא איסור עצמאי. זו שיטת הרמב"ן, הר"ן והרשב"א, נדה יג, א; תוס', יבמות יב, ד"ה שלש. לשיטתם ניתן לראות את המקור לאיסור בדברי הברייתא (נדה יג, ב) המציינת את איסור הניאוף כמקור לאיסור ההשחתה. ניאוף, כידוע, לא הותר אפילו לצורך פריה ורביה.

ז. הלכה למעשה נחלקו בדעתם שנים מגדולי הפוסקים של הדור האחרון, הגרי"ז גוסטמאן והגר"מ פיינשטיין זצ"ל. הרב ישראל זאב גוסטמאן, שעוד בצעירותו היה דיין חשוב בווילנא בבית דינו של ה"אחיעזר", פסק באופן חד משמעי בעקבות מו"ר ה"אחיעזר" שכל איסור השחתת זרע מקורו בביטול פריה ורביה (אחיעזר, חלק ג, סי' כד, אות ד, ע"פ דעת הערוך לנר ביבמות דע"ו, ומשמע שמסכים עמו מעיקר הדין). לדעתו, כשיש צורך בהוצאת זרע לצורך פריה ורביה, ההיתר הוא לכתחילה, לא רק בדיעבד, וכך הורה לי למעשה בחוה"מ פסח של שנת תשל"ח.

ח. לעומתו הג"ר משה פיינשטיין פסק בשו"ת אגרות משה אהע"ז, ח"א סי' ע; ח"ג, סי' יד, שאיסור הוצאת זרע באופן שאיננו קשור לגוף האישה, שייך לגדרי איסור הניאוף עם כל המשמעויות ההלכתיות הנובעות מכך.

ט. פסק ההלכה הברור של הגר"מ פיינשטיין (שהיה גדול הפוסקים בעולם במחצית השניה של המאה הקודמת), פסק המתבסס, בין היתר על תלמוד ערוך במסכת נדה יחד עם האמור למעלה בפסקאות א-ד, הוא הבסיס המוצק להחמרה הנדרשת לכתחילה בנושא רגיש זה.

י. כאמור, החמרה זו נדרשת לכתחילה, והיא נדרשת בצדק, ללא ספק. בכל זאת לרב מורה ההוראה יש את הסמכות ואת הכלים כדי להחליט ולהורות מתי ואיך ניתן לחרוג מכלל זה ולנהוג ע"פ הדעות האחרות.

בדיקת זרע

Posted By assiasup_admin On In כללי,פוריות | Comments Disabled

שאלה:

מכון שלזינגר – שלום.

ברצוני לשתף אתכם בבעייתי ואודה על תשובתכם בהקדם.

לבעלי ולי יש 4 בנות חביבות ונחמדות בלעה"ר.

לאחר הולדת הבת השלישית שמענו על אפשרות להולדת בן באמצעות אכילת מזון טבעי ותכנון הביוץ באולטרסאונד זקיקים, כל זה אצל טכנאית אולטרסאונד מומחית ושומרת-מצוות ובעלת הצלחות רבות בתחום. עשינו – ולא הצלחנו (כמובן שהבת הרביעית גם מקסימה ושווה כל רגע!!!).

לפני מס' שבועות נשלח בעלי ע"י אותה מומחית לעשות בדיקת זרע בביה"ח איכילוב (הבנו ממנה שבשלב הזה ישנם היתרים הלכתיים לבצע בדיקה זו – הבדיקה נעשתה בעזרת קונדום עם נקב).

תוצאות הבדיקה הראו שריכוז הזרעונים הוא 41 מיליון למ"ל ותנועת הזרעונים היא 0% !!!.

לפני מס' ימים התייעצנו עם רופא (שהומלץ ע"י מכון פוע"ה) והוא הסביר לנו גם ע"פ תוצאות האולטרסאונדים שעשיתי, שאצלי הכל תקין והבעייה היא רק באיכות הזרע של בעלי.

הוא פירט ואמר, שע"פ ההלכה ניתן לבצע השבחה (swim-up) והזרעה עמוק פנימה כדי להתגבר על מכשול חולשת הזרעונים מסוג Y, אך כל זה בתנאי שבעלי יבצע בדיקת זרע נוספת – בה ניתן יהיה לראות האם יש בעייה חוזרת בתנועתיות וכדי להתקדם צריך יהיה לחזק את הזרע באמצעים תרופתיים ואחרים – וכדי שההזרעה לא תהיה "לחינם".

תחושתינו היא שבדיקת זרע היא בעייתית ע"פ ההלכה אך פתירה באופנים מסויימים.

1) מהי דעת ההלכה בנדון? האם ישנה אפשרות מותרת לספירת זרע?

2) האם 'פיספסנו' משהו בפתרונות מותרים וטובים לשם הולדת בן (חוץ מתפילות – כמובן)?

3) אם האפשרות שהוצעה לנו ע"י הרופא הנ"ל בטוחה ולא מסוכנת לי או לעובר?

בתודה מראש ובהערכה רבה על תשובתכם,

מ.

תשובה:

1. אם הבדיקה נעשתה באמצעות קונדום רגיל – אזי אין שום ערך לתוצאותיה משום שהקונדום הרגיל מכיל חומרים המונעים את תנועת תאי הזרע.

2. אם באמת רמת התנועתיות היא אפס, פירושו של דבר הוא שלא ניתן להכנס להריון אלא בהפריה חוץ גופית (IVF) + מיקרומניפולציה מסוג ICSI.

3. ישנן עדויות המצביעות על השפעה טבעית דיאטטית של האישה (!) על ברירת המין לפני הכניסה להריון. אין מניעה הלכתית להשתמש בשיטה זו, אך גם היא איננה חסרת סיכון ויש מקום להשתמש בה רק בפיקוח רפואי מתאים. הדיאטה המיוחדת משנה את היחס בין יוני הסידן והמגנזיום ליוני הנתרן והאשלגן בדם.

4. לגבי הפרדת זרע – הפוסקים אוסרים את התהליך אם הוא נועד אך ורק לברירת המין. לפני כ-20 שנה שאלתי שאלה זו את הרי"ז גוסטמן זצ"ל שהיה אחד מגדולי הפוסקים עוד לפני השואה עד פטירתו לפני קרוב ל-15 שנה. תשובתו היתה חד משמעית: אין להתיר הפרדת זרע אם כל מטרתה ברירת מין, אפילו למי שיש לו צאצאים ממין אחד בלבד. גם דעת הגרש"ז אויערבאך היא חד משמעית לאיסור, כמובא בשמו בספר נשמת אברהם כרך ד' חלק אבן העזר סי' א' סק' א' (קישור).

5. מאותם נימוקים אין היתר הלכתי להשתמש ב PGD למטרה בלעדית של ברירת מין היילוד, פרט אולי למקרים מיוחדים, ואכמ"ל.

בדיקת זרע

Posted By assiasup_admin On In כללי,פוריות | Comments Disabled

שאלה:

האם עפ"י ההלכה מותר לגבר להוציא מעצמו זרע על-מנת לבדוק חלילה בעיות בפוריות?

תשובה:

ככלל – התשובה היא שלילית. (ראה שו"ע חלק אבן העזר, סימן כג, סעיף א).

במקרים מיוחדים, מאד מוגדרים, יתכן היתר מוגבל לפרוצדורות מסויימות ולא לאחרות. (ראה נשמת אברהם, כרך ג' חלק אבן העזר סי' כג, ס"ק ב; וכן באסיא חוברת נז-נח, עמ' 216-221).

הסמכות לתת היתר מסוג זה מסורה רק לרב פוסק מובהק, המכיר אישית את השואל.

לפני נישואין יש סיבות חזקות נוספות להימנע מביצוע בדיקה כזו. זאת לאור העובדה שכ-10% מהגברים (כמו גם מהנשים) הם לא פוריים. וכל זמן שבדיקה כזו לא מתבצעת באופן רוטיני (מה גם שאין היתר לבדיקה רוטינית כזו) הרי ש 10% לפחות מאלה שבכל זאת ייבדקו, יימצאו עקרים באופן מלא או חלקי. קבלה של תוצאה כזו לפני נישואין, מסכנת מאד את עתידם המשפחתי, באופן חסר תקנה

בדיקת זרע

Posted By assiasup_admin On In כללי,פוריות | Comments Disabled

שאלה:

אנו בני זוג בבירור פוריות משנית. לאחר בדיקות דם (הורמונ') הרופא מתעקש על בדיקת זרע לגבר בטרם נמשיך כל בדיקה אחרת. האם יש מקרים בהם ניתן היתר? (ברור שספציפית נשאל רב)

תשובה:

יש מקרים כאלה, בעיקר אם המשך הבדיקות של האישה כרוכות בסיכונים בריאותיים ברמה זו או אחרת.

בדיקת זרע

Posted By assiasup_admin On In כללי,פוריות | Comments Disabled

שאלה:

לכבוד מכון שלזינגר

שלום

ראשית היו ברוכים על הדבר הנפלא שהינכם עושים.

עלינו לערוך בדיקת זרע:

אין לנו כל מושג כיצד לעשות זאת וע"כ מס' שאלות-

(1) מתי מלבישים את הגומי(הקונדום) כאשר האיבר מוכן לכניסה או לפני(כשזה עדין בגודל קטן)?

2) ) האם מותר למרוח ג'ל שנקרא KY , כדי להחליק את המקום, האם זה מזיק לבדיקה?

3) ) האם הגומי לא יכול להשאר בתוך הנרתיק?

אם היה אפשר לתת לי מעט חומר בנושא זה(או מקורות היכן לעיין) אשמח מאד.

תודה רבה ואתכם הסליחה

תשובה:

תשובה לשאלה 1) תוכל לקבל ממי שמספק לך את הגומי (חשוב להדגיש שלא מדובר בקונדום רגיל למניעת הריון, שכן הקונדום הרגיל כולל בתוכו חומרים קוטלי זרע).

תשובה לשאלה 2) – ככלל, KY לא פוגע באיכות הזרע.

תשובה לשאלה 3) – כמו לשאלה 1.

תשובה לשאלת המקורות: באיזה מקורות אתם מתעניינים? רפואיות, הלכתיות או טכניות?

בדיקת זרע

Posted By assiasup_admin On In כללי,פוריות | Comments Disabled

שאלה:

לכבוד מכון שלזינגר

שלום

ראשית היו ברוכים על הדבר הנפלא שהינכם עושים.

עלינו לערוך בדיקת זרע:

אין לנו כל מושג כיצד לעשות זאת וע"כ מס' שאלות-

(1) מתי מלבישים את הגומי(הקונדום) כאשר האיבר מוכן לכניסה או לפני(כשזה עדין בגודל קטן)?

2) ) האם מותר למרוח ג'ל שנקרא KY , כדי להחליק את המקום, האם זה מזיק לבדיקה?

3) ) האם הגומי לא יכול להשאר בתוך הנרתיק?

אם היה אפשר לתת לי מעט חומר בנושא זה(או מקורות היכן לעיין) אשמח מאד.

תודה רבה ואתכם הסליחה

תשובה:

תשובה לשאלה 1) תוכל לקבל ממי שמספק לך את הגומי (חשוב להדגיש שלא מדובר בקונדום רגיל למניעת הריון, שכן הקונדום הרגיל כולל בתוכו חומרים קוטלי זרע).

תשובה לשאלה 2) – ככלל, KY לא פוגע באיכות הזרע.

תשובה לשאלה 3) – כמו לשאלה 1.

תשובה לשאלת המקורות: באיזה מקורות אתם מתעניינים? רפואיות, הלכתיות או טכניות?