מספר מזהה: 5828

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

בדיקת רקמות והשלכתה ליוחסין

שאלה:

הרב הלפרין שלום.
אינני יודע אם אתה זוכר אותי. אבל לפני כ3 שנים עסקתי בענין עננת ממזרות
שריחפה על נערה. בין היתר נעשה לה בדיקת רקמות בעבר
שגילתה כי אביה הוא בעל אחות אמה. וב"ה ניתן לה היתר בין היתר הודות
לסיועך.
ואז, הסברת לי בין ישנו הבדל בין בדיקת רקמות השוללת אבהות, לבין בדיקה
המאמתת אבהות. כמו כן אמרת לי כי יש בידך כתבה מעיתון בארה"ב שע"פ טיעון
זה שיחררו כושי שנחשד באונס, [בטענה כי יש לשנות את שיטת הסטיסטיקה, ואכן יצא כי
האפשרות שהוא האנס הוא 1:8].

לאחרונה, שוב יצא לי להתעסק עם שאלת ממזרות, ושוב איסור אחות גרושתו.
ושוב, ככל הנראה נעשה בדיקת רקמות. וכשדיברתי עם הגאון רבי ציון בוארון
שליט"א, הזכרתי לו מה שאמרת לי אז, והוא ביקש ממני אם אוכל להמציא לו את
הכתבה הנ"ל.

בכבוד רב
ז

תשובה:

לא ניתן לקבוע בזה כלל גורף, כי הדבר תלוי בשני משתנים עיקריים
האחד, השכיחות של הימצאות פרופיל כזה בעולם, נתון שבמידה מסויימת נגזר ממנו אחוז השכיחות בקרב קרובי משפחה בדרגות השונות
השני, מספר בני המשפחה הקיימים בכל אחת מדרגות הקרבה המשמעותיות. לדוגמא, אם הסיכוי להתאמה בקרב קרובים בדרגה מסויימת הוא אחד ל 100, למשל, מספר הקרובים הרלבנטים יקבע מה הסיכוי שאחד מהקרובים באמת נושא את הפרופיל הגנטי הנדון
אני מקוה שהסברתי את הדברים בבהירות

בברכה
מרדכי הלפרין