מספר מזהה: 6426

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

בחירת בית חולים ללידה – עבור משפחת כהנים

שאלה:

שלום רב,
אשתי רוצה לבחור גינקלוגית שתלווה אותה לפני ובזמן הריון, עד וכולל הלידה. לצורך זה צריך לבחור באיזה בית חולים היא תיוולד כשבע"ה אשתי תיכנס להיריון. אנחנו גרים בירושלים.
נודע לי שבהדסה עין כרם יש עצמות לצורך לימוד רפואה בבניין ומרופא שמה נודע לי שיש מעבר סגור לתוך מחלקת לידות – ואני כהן – אז בשל טומאת אוהל זה לא אפשרי (אשתי לא שמחה על כך כי אחיותיה הולידו שמה).
ברצוני לדעת מה המצב עם הדסה הר-הצופים, האם אתם יודעים?
בברכת כל טוב,
י

תשובה:

בעיית העצמות בבית הספר לרפואה איננה מהווה בעיה קשה בגלל שתי סיבות:
א.  יש מערכת של דלתות כפולות שמבודדת את בית החולים מבית הספר לרפואה. לכן טומאה מבית הספר לרפואה איננה נמשכת לתוך בית החולים
ב.  טומאת העצמות אינה מהווה בעיה חמורה גם ללא הדלתות הכפולות, כי מדובר בעצמות המיובאות מחו"ל (בדרך כלל הודו) לצרכי לימודים, ומבואר ברמ"א (שו"ע יו"ד שע"ב ס"ב) שיש מקילין בטומאת אהל של נכרי ע"פ דעת ר' שמעון בר יוחאי שהרמב"ם פסק כמותה, שאין נוכרים מטמאים באוהלים ועל פי שו"ת ר' עקיבא איגר (מהד"ת סי' יח), שהעלה להלכה כי לגבי טומאת אוהל במת עכו"ם רוב הפוסקים מקילין.
[אמנם אילולא הדלתות היתה בעיית הטומאה קיימת כי בבית הספר לרפואה מצויות גופות שלמות ואברים שלמים המטמאים באוהל לכל הדעות]
ג.  השאלה היחידה הקיימת היא האם יש לחשוש לכך שבמהלך שהייתך בבית החולים המקום יטמא על ידי מת או נפל, ושאלה זו קיימת לא רק בהדסה אלא כמעט בכל בית חולים בישראל.