מספר מזהה: 3753

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

ביצוע דיסקציות

שאלה:

מספר השאלה: 111636 האם בתור סטודנטית למדעי הרפואה מותר לי לבצע דיסקציות באנשים שתרמו את גופם למדע?

תשובה:

התשובה לשאלתך תלויה במחלוקת בין הפוסקים
א. על השיטות השונות בין הפוסקים תוכלי ללמוד בספרים החשובים לב אברהם ונשמת אברהם. ספרים אלו מובאות גם הדעות המתירות הסתכלות בניתוח, למשל דעת שו"ת חלקת יעקב ח"א סי' פד, ושו"ת הר צבי יו"ד סי' רעח. בספר לב אברהם קל למצוא את הדיון בעזרת תוכן הפרקים. בנשמת אברהם הדיון מובא בכרך ב (יורה דעה) סי' שמט.
ב. למקורות שצוינו למעלה יש להוסיף את הערך המקיף ניתוח המת באינציקלופדיה ההלכתית רפואית של הרב פרופ' אברהם שטינברג (הוצאת מכון שלזינגר, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים) על שלל מקורותיו. כרך רביעי, ערך 'ניתוח המת' עמ' 528 – 599
ג. לסיכום מעשי, ניתן לסמוך בעת הצורך על הפוסקים המתירים הסתכלות. הסתכלות פירושה הסתכלות פסיבית בלא הנחיה של המנתח על ידי המסתכל.
ד. לדעת החזון איש, עיון לימודי איננו מוגדר כהנאה.