מספר מזהה: 6535

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

בירור יוחסין לכהן באמצעות בדיקות גנטיות

שאלה:

שלום רב, 
שמי י ואני מעוניין לברר את זהותי שככל הנראה הסתבכה בגלות הארוכה שעברה על יוצאי ברית המועצות לשעבר. 
אבי הגיע מריגה, לטביה. 
אביו, יחזקאל לפני מותו, מסר לו/אימי, כי אסור לו לשאת גרושה, ואסור לו להכנס לבית קברות. וגם מנע ממנו להתחתן עם גרושה לפני הכירו את אימי. 
לאחרונה דודי נתן לי רעיון והוא בדיקה גנטית לזיהוי כהנים. 
הייתי מעוניין לעשות את הבדיקה. 
אנא, אם זו לא הכתובת הנכונה, הפנה אותי לפי ידיעותיך, לבטח נרחבות הן. 
בכבוד רב, ובהערכה 
י

תשובה:

שלום רב
א.   הזיהוי של הסמן הגנטי של השושלת הכהנית התבצע על ידי פרופ' קרל סקורצקי [ראו : Skorecki K, Selig S, Blazer S, Bradman R, Bradman N, Waburton PJ, Ismajlowicz M, Hammer MF, Y chromosomes of Jewish priests, Nature. 1997 Jan 2;385(6611):32]
אליו אפשר להפנות שאלות לגבי אפשרויות של בדיקה אישית ואו השתתפות בקבוצת המחקר. יש לציין שבדיקות גנטיות מסוג זה מתבצעות כיום במסגרת מחקרים בלבד.
על גנטיקה יהודית באופן כללי מתבצעים מספר מחקרים בשנים האחרונות – ראו המאמר בגלילאו הסוקר את הנושא.
ב.  השתייכות גנטית למשפחת הכהנים איננה מהווה הוכחה להשתייכות הלכתית לכהונה. שהרי גם חללים נושאים את הסמנים הגנטיים של משפחת הכהנים, למרות שאין להם שום דין מדיני כהונה.
כמו כן להיפך: שהרי אף אחד לא הוכיח שהגן המדובר מקורו דווקא באהרן הכהן ולא בבנו או בצאצא אחר מצאצאיו.
המסקנה היא שהממצא המדעי הזה של גן הכהנים הוא ממצא מעניין מאד, אך נדיר שתהיה לו משמעות הלכתית.
משמעות שכזו יכולה להיות במקום שלאדם יש מסורת משפחתית שיוצרת ספק אם הוא כהן. ייתכן שבמקום ספק, מציאות הגן או העדרו יכולים לתרום להכרעה הלכתית מדיני רוב.
ג.  במקרה שלך, על פניו סביר שאתה כהן, על סמך מסורת סבך. לכן בכל מקרה עליך להתנהג ככהן מבחינת דיני טומאה וטהרה, ללא קשר לתוצאת בדיקת גן הכהנים.
לעומת זאת אם הבדיקה תתן תוצאה חיובית לקיום גן הכהנים אצלך, נלע"ד שתוכל לנהוג את כל מנהגי הכהונה, בין להחמיר ובין להקל. שהרי כבר פסקו גדולי עולם כי ניתן לצרף את הבדיקה הגנטית  כסניף לדברים אחרים. ראה ציץ אליעזר (חלק כ"ב, סימן נ"ט)