מספר מזהה: 5843

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

בירור לגבי צומות עם אבנים בכליות (המשך#5663)

שאלה:

לכבוד הרב מאיר אורליאן,
כדי למנוע היווצרות חוזרת של אבנים בכליות, אני חייב להקפיד על שתייה מרובה, לפי הוראת הרופא. שאלתי את הרב (שאלה מס' 5663) כיצד עלי לנהוג בצומות. תודה על תשובתך. בתשובתך כתבת לי שבתשעה באב יש לי לשתות רק מים (לשיעורים) ולא לאכול. ובשאר הצומות רשמת: "…לכן אסור לך לצום בשאר הצומות."
1. האם הבנתי נכון שבשאר הצומות אין לי לצום בכלל, ז.א. כיון שאני חייב לשתות מים כרגיל בצומות האלה, מותר לי גם לאכול?
2. בשאר הצומות, האם עלי להוסיף את התפלה "עננו ביום צום תעניתנו" בברכת שומע תפלה במנחה?
אני בעל-קריאה קבוע בימות חול במניין שלי. למרות שיש עוד מתפללים אצלנו שיודעים לקרוא ואני מניח שיש ביניהם מי שצם, אם אני לא אגש לקרוא יורגש הדבר כחריג והציבור יבין מזה שאינני צם.
3. האם מותר לי לקרוא את פרשת ויחל ביום צום, במצב המתואר? שאלתי היא גם לגבי שבעה עשר בתמוז שחל ביום שלישי בשבוע הבא וגם לגבי צומות עתידיים העשויים לחול לפעמים ביום שני או ביום חמישי.
בכבוד רב
י ס

תשובה:

שלום וברכה,

1.בשאר צומות לא חייבו חז"ל לחולה לצום, ולכן מעיקר הדין מותר גם לאכול. אמנם, יש לזכור את דברי המ"ב: "אף הצריך לאכול לא יתענג עצמו בבשר ויין רק כפי מה שצריך" (תק"נ ס"ק ב). ובשתייה אין לך למעט כלל. לעומת זה, בתשעה באב אין היתר אלא כפי הצורך הרפואי, ולכן במצבך אין היתר לאכול, אלא לשתות בלבד.

2. מי שלא צם אין לו לומר תפילת עננו. (מסקנת בה"ל תקסה, א ד"ה בין)

3. בשו"ע תקסו, ו כתב: "יש מי שאומר שאין עומד לקרות בתורה בתענית ציבור מי שלא התענה". עיקר הקפידה היא על העולה, שיש בו גם חשש ברכה לבטלה, אך לכתחילה ראוי שגם הבעל קריאה יצום. לכן, אם אפשר להשמט בקלות מלקרוא, עדיף, אך אם יגרום אי נעימות מותר לך לקרוא. [ואפילו לעלות ולברך יש להתיר במקום חשש כבוד הבריות, כשכבר קראו לו לעלות. מ"ב תקסו סוף ס"ק כא.]

בברכה
הרב מאיר אורליאן