מספר מזהה: 6127

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa -

בירור נוסף בנושא קולפוסקופיה

שאלה:

קראתי את התשובה לעניין בדיקת קולפוסקופיה וספירת שבע נקיים ולא ממש הייתה ברורה לי התשובה. מאוד דחוף וחשוב לי לדעת, אם לאחר הבדיקה יש דימום, שהוא בדרך כלל נע סביב יום יומיים, האם יש לספור שבעה נקיים או לא? הבנתי שהדימום הוא כנראה מצוואר הרחם ולא מתוך הרחם.
תודה.

תשובה:

אם ברור שהדימום בא רק מהפציעה של הבדיקה בצואר הרחם – הדימום לא אוסר.
אם זה רק "כנראה", הדימום אוסר על פי הכלל שרוב דמים מן המקור.
[כך גם הורה לי למעשה גדול הפוסקים בשעתו, הגרש"ז אויערבאך זצ"ל]