מספר מזהה: 7196

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

בירור ציטוט הרב ולדנברג על הרצאה בנושא תרומת זרע

שאלה:

מחילה על השימוש בת"ח לשאלה טכנית.
כידוע, ב"ציץ אליעזר" ישנה תשובה ארוכה המכונה "קונטרס רפואה והלכה" (נדפס בח"ט סי' נ"א).
בראש התשובה כתוב "…כתוצאה מהרצאותי לפני סגל חבורה של רופאים ופרופסורים דתיים יודעי תורה במכון רפואה ודת שליד ביה"ח החרדי שערי צדק".
שאלתי: האם ידוע לך במקרה באיזו שנה נכתבו הדברים?
(סיבת השאלה המוזרה: לגבי בדיקת זרע של הבעל כותב שם הצי"א: "מותר לבעל לתת מש"ז, לאחר שהאשה כבר עברה מצידה על הבדיקות". וברצוני לברר האם בתקופה זו כבר נהגו בדיקות חודרניות וקשות, כדוגמת לפרוסקופיה. לצורך מאמר הנכתב בנושא).
שוב סליחה על ההטרדה.

תשובה:

אין בידי תאריכים מדוייקים, אך להערכתי מדובר לפני עידן הלפרוסקופיות.
כדאי לפנות לפרופ' אברהם שטינברג. דומני שיש לו נתונים מדוייקים הרבה יותר.