מספר מזהה: 7587

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

בנוגע לרפואה אלטרנטיבית

שאלה:

שלום כבוד הרב ד"ר מרדכי הלפרין!
רציתי לשאול האם מעמד של אוקופונקטורה ורפואה סינית בכלל  נדון בשו"ת ופסקי דינים בנוגע לשאלת של "אביזרייהו דעבודה זרה" במקור ובסיס עיוני של כל מתודולוגיה שלה – מה בשביל הרופא ומה בשביל החולה? וגם בנוגע לשאלה של הכחשה וסתירה אפשרית באחדות ה" באור הדואליסם של "אין ויאנג" ואמונה "בכח צ"י"  בתחושת המציאות בפילוסופיה סינית?
כל החדירות, הסברים, ובמיוחד מקורות יהיו מאוד רצוים ואסירי תודה.
בכבוד רב,

תשובה:

א. לגבי דיקור סיני (acupuncture) – אין בעיה הלכתית, ומדובר בטיפול כשר לכל הדעות. זה טיפול פיזי טהור שאיננו מצריך אמירת מנטרות, קבלת אמונות וכדומה. ראה שו"ת בנושא.
ב. ראה מאמרים בנושא רפואה אלטרנטיבית שהתפרסמו בעברית ובאנגלית והינם זמינים במאגר של מכון שלזינגר.
ג. בנוגע לנושא של אחדות הקב"ה לעומת הדואליזם של יין ויאנג. ראשית בנוגע ליישום ברפואה – המשמעות היא שמחלות נובעות מחוסר איזון בין שתי כוחותמרכיבים בסיסיים. אין צורך לקבל עקרונות אלה ברמה הדתית והעקרונית (שביסודו של דבר כל המציאות הינה דואליסטית בטבעה) כדי לקבל את התועלת של התפיסה של פעולת הגוף כתהליך של איזון. מושגים כאלה של איזון כוחות מנוגדים התקבלו גם על ידי הרמב"ם.