מספר מזהה: 7685

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

בעניין הגדרת רגע הלידה

שאלה:

לכבוד הרה"ג ד"ר מרדכי הלפרין שלום רב!
ידועה שיטת חלק מהפוסקים, שהגדרת רגע הלידה היא המעבר מהרחם לנרתיק, ויש בדורנו שחששו לחומרא לשיטה זו. כשהייתי עם אשתי בחדר לידה בשערי צדק, וניסיתי לשאול את המיילדת מתי היה השלב הזה בלידה, היא אמרה שאף פעם לא התייחסה לשלב הזה, והיה נשמע ממנה שגם אי אפשר לדעת. בנוסף רופא שהיה שותף בלידה, אמר שהוא לא מכיר דרך לדעת מתי קורה השלב הזה. האם כת"ר מכיר הגדרה שאפשר לתת בשפה של רופאים לרגע הזה? (לדוגמה ע"י מיקום קידמת הראש יחסית לספינות)
חזק וברוך
א'

תשובה:

שלום רב.
אינני מכיר דרך לדעת, ואני משכנע שגם בזמן חז"ל, ברוב המקרים לא היה ניתן לדעת.
לענ"ד דעה זו מרובת קשיים, וקשה לקבלה אפילו לחומרא.
כך גם אמר לי הג"ר ישראל זאב גוסטמאן זצ"ל, הלכה למעשה, שאין לחשוש לה.
חלק מהדברים שכתבתי בספרי רפואה מציאות והלכה, סימן לה, קשורים מעט לנושא. (סימן לה מצורף).
בברכה,
מרדכי הלפרין