מספר מזהה: 7096

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

בעניין שחרור חולה בשבת

שאלה:

הרב הלפרין שלום,

אני כותב מאמר לתחומין בעניין שחרור חולה בשבת וכאשר עיינתי בספרות ראיתי שהרב קיבל חוזר ממנכ"ל משרד הבריאות אשר מאשר לחולה להשאר בבית החולים עד מוצאי שבת.
אבקש לדעת מה הרקע למכתב זה והאם הוראה זו מתבצעת הלכה למעשה.
באופן כללי, מה הגישה לרופא שומר תורה ומצוות שמבקש לא לשחרר או להפחית מחומרת האיסור גם בבתי חולים 'הלכתיים' וגם בכאלו שאינם כאלה.

בברכה ובתודה מראש,
א

תשובה:

א.  ראה חוזר ראש מנהל רפואה מס' 282011 מתאריך י' תמוז תשע"א (2 ליולי 2011) עם התיחסות לנושא בסעיפים 1.3.5: "שחרור במהלך שבת ו/או חג: מטופל אשר מטעמי דת אינו יכול לחזור לביתו עם השחרור בשבת/ חג – על בית החולים למצוא סידור מתאים לשהייתו עד צאת השבת/חג. הסדרת התשלום תדחה אף היא." כמו כן בסוף 4.2.3.
ב.  ראה שו"ת #6512, ו #7113.
ג.  ראה נשמת אברהם מהדורת תשס"ז, חלק אורח חיים, סימן שו, ס"ק ב 15; שמ ו' 7; שמ ו' 26 (במהדורת תשע"ד, כנ"ל). כמו כן בספר הכיס לרופא.