נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

ברכת אשר יצר

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

23 באוקטובר 2018

הרב המשיב: הרב ד"ר מרדכי הלפרין

שאלה:

ברכת אשר יצר:

מי חיבר אותה?

מתי חיברו אותה?

יש דינים מיוחדים לגביה?

לאיזה חלק בתפילה הוא שייך?

תשובה:

ראה את מאמרו של ד"ר בני גזונדהייט על ברכת אשר יצר באסיא חוברת ס"ג-ס"ד, עמ' 124-137, או בקישור:

https://www.medethics.org.il/articles/ASSIA/ASSIA63-64/Assia63-64.12.asp

וכן את מאמרו המתורגם של ד"ר פרבר, "ברכה לכל זמן" באסיא ס"ג-ס"ד, עמ' 121-123, או בקישור:

https://www.medethics.org.il/articles/ASSIA/ASSIA63-64/Assia63-64.11.asp#_ftn2

כדאי לדעת כי הברכה קדומה יותר מאשר חשב ד"ר פרבר, כיוון שכבר בימי רב ושמואל (בתחילת המאה השלישית לספירה) היתה מחלוקת מהו נוסח הסיום של הברכה.

עצם חובת הברכה הינה כמובן קדומה הרבה יותר.

[וראה ברמב"ם הלכות ברכות פרק א' הלכה ה', על פי מסכת ברכות דף ל"ג עמוד א']

[print_link]

שאלות נוספות