מספר מזהה: 6610

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa -

ברכת על המחיה על פת בטעות

שאלה:

שלום לרב האם מי שברך על המחיה לאחר אכילת פת בטעות כבר יצא ידי חובתו או שצריך לברך שוב ברכת המזון?
בתודה מראש

תשובה:

תשובת הרב אשר שקאני:

באוכל פת ובטעות בירך ברכת מעין ג' במקום ברכת המזון.
אם עבר ובירך מעין שלש במקום ברכת המזון, יצא ידי חובה ואינו חוזר לברך ברכת המזון דספק ברכות להקל, ומכל מקום מי שאינו יודע לברך ברכת המזון אין לו לברך ברכה מעין שלש במקום ברכת המזון[1].


[1] מאחר שנחלקו בזה האחרונים, כפי שמובא בשו"ע או"ח סי' קסז ובסי' קסח בדיעבד כלל גדול בידינו ספק ברכות להקל, מיהו אין לעשות כן בקום ועשה וכ"כ בספר ילקוט יוסף (ברכות עמ' שלג). ע"ש