מספר מזהה: 6568

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

גיור לתינוק מתרומת ביצית ממקור לא יהודי

שאלה:

בני בן ה 4 נולד מתרומת ביצית של לא יהודיה. האם הוא צריך לעבור גיור?
הוא כמובן עבר ברית מילה כשהיה תינוק אך לא לשם גיור ( המוהל לא ידע על כך שנולד מתרומת ביצית)
תודה.

תשובה:

לדעת רוב הפוסקים יש צורך בגיור.
הגר"מ ברנסדורפר זצ"ל – גיור מדין ודאי.
הגר"ע יוסף – גיור מדין ודאי.
הגרמ"ש עמאר – גיור מדין ודאי.
הגר"א נבנצל – גיור מדין ודאי.
הגר"ש גורן זצ"ל – גיור מדין ודאי.
הגרי"ש אלישיב – גיור מדין ספק.
הגרש"ז אויערבאך זצ"ל – גיור מדין ספק.