מספר מזהה: 4733

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

גלוקומטר ושימושו בשבת- חומר לעבודה

שאלה:

מכשיר לבדיקת סוכר בדם

שאלות מחקר:

א)

תשובה:

איך המכשיר פועל מבחינה טכנולוגית?

ב)